Termeni și condiții

Termeni și condiții

1. Acceptarea termenilor

Bine ai venit pe site-ul nostru, dedicat brandului AVELLANA. Acești termeni și condiții, laolaltă cu Politica de confidențialitate și Politica de cookies, influențează vizita pe care o faceți pe site.

2. Aplicabilitate

2.1. Aceşti Termeni se aplică tuturor vizitelor efectuate pe acest site web şi tuturor modurilor de utilizare a acestui site web aparţinând companiei AVELLANA (SC AVELLANA HARVEST NATURA SRL), situat la adresa Str. lon Luca Caragiale, nr. 22, Arad, jud. Arad, precum şi tuturor informaţiilor, recomandărilor şi/sau serviciilor care vi se furnizează pe acest site web sau prin intermediul acestui site web („Informaţiile”).

2.2. Prin utilizarea acestui site web sunteţi de acord cu aplicabilitatea acestor Termeni. Reţineţi că aceşti Termeni pot fi modificaţi în timp. Aceste modificări vor fi aplicabile imediat după publicarea Termenilor modificaţi. Utilizatorii site-ului web sunt sfătuiţi să citească periodic Termenii, pentru a vedea posibilele modificări.

3. Informaţii şi răspundere

3.1. Informaţiile sunt prezentate exclusiv în scop ilustrativ general şi nu reprezintă sfaturi.AVELLANA nu va fi considerat responsabil pentru eventualele pagube apărute ca urmare a utilizării (sau a imposibilităţii de utilizare a) acestui site web, inclusiv a incorectitudinii sau a caracterului incomplet al Informaţiilor, cu excepţia cazului în care aceste pagube constituie rezultatul oricărui comportament neadecvat intenţionat sau al neglijenţei grave din partea AVELLANA.

3.2. De asemenea, AVELLANA nu va fi considerat responsabil pentru pagubele apărute ca urmare a utilizării mijloacelor electronice de comunicare, incluzând, dar fără a se limita la, pagubele apărute ca urmare a nelivrării sau livrării întârziate a comunicatelor electronice, interceptării sau manipulării comunicatelor electronice de către terţe părţi sau de către programe informatice utilizate pentru comunicaţii electronice şi transmiterea viruşilor.

4. Drepturi de proprietate intelectuală

4.1. Site-ul web şi întregul conţinut, toate caracteristicile şi toate funcţionalităţile acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, toate informaţiile, software-urile, textele, elementele afişate, imaginile, elementele video şi audio, precum şi designul, selectarea şi aranjarea acestora) reprezintă proprietatea companiei AVELLANA, a licenţiatorilor săi şi a altor furnizori de astfel de materiale şi sunt protejate prin legi privind drepturile de autor, mărcile comerciale, patentele, secretele comerciale şi alte legi privind proprietatea intelectuală sau drepturile de proprietate.

4.2. Puteţi utiliza site-ul web numai în scopuri conforme cu aceşti Termeni. Vi se permite să faceţi copii ale (unor părţi ale) site-ului web pentru utilizare în scop personal. Nu trebuie să utilizaţi nicio parte a conţinutului site-ului nostru web în alte scopuri fără a obţine o licenţă de la noi, în scris.

5. Despăgubiri

Sunteţi de acord să ne despăgubiţi din şi împotriva oricăror acţiuni, pretenţii şi responsabilităţi rezultate sau asociate cu încălcarea acestor Termeni sau cu orice utilizare ilegală a site-ului web.

6. Diverse

Fiecare dintre paragrafele acestor Termeni operează separat. În cazul în care o instanţă sau o autoritate relevantă decide că vreunul dintre ele este ilegal sau neaplicabil, paragrafele rămase continuă să fie complet aplicabile şi în vigoare.